NEW ARRIVED

Lens cận loạn Brown

Lens cận loạn Brown

PREMIUM SILICONE | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: từ 0.00 đến -8.00 diop

Đáp ứng độ loạn (trục 0 & 180): -0.75; -1.25; -1.75; -2.25; -2.75; -3.25

Phân loại: Kính áp tròng màu nâu tự nhiên

Đường kính: 14.0mm; Bán kính cong: 8.6mm

Sử dụng: 6 tháng/ 12h/ 1 ngày

Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc (Korea)

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

300,000
Elsa Version 2

Elsa Version 2

PREMIUM SILICONE | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Silicone

Loại màu: Màu nâu tự nhiên

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
Brown Kevil

Brown Kevil

PREMIUM LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Silicone

Loại màu: Màu nâu tự nhiên

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

250,000
Black Kevil

Black Kevil

PREMIUM LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Silicone

Loại màu: Màu đen long lanh

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

250,000
Artric Shine

Artric Shine

PREMIUM SILICONE | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.9mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Silicone

Loại màu: Màu nâu tự nhiên

​​​​​​Sử dụng: 1 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

175,000
Mulan Silver

Mulan Silver

QUALITY | 24h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -6.00

Sản phẩm đặt hàng trước

High Hema Oxygen Lens USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 42%; Hema Oxygen 58%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Hight Quality Lens 

Loại màu: Màu xám ánh bạc

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 8h/ 1 ngày

Xuất xứ: Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

150,000
Sole Ivory

Sole Ivory

QUALITY | 24h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -6.00

Sản phẩm đặt hàng trước

High Hema Oxygen Lens USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 42%; Hema Oxygen 58%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Hight Quality Lens 

Loại màu: Màu xám ánh bạc

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 8h/ 1 ngày

Xuất xứ: Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

150,000
Lens cận loạn 1 ngày [CLEAR]

Lens cận loạn 1 ngày [CLEAR]

Lens 1 ngày | 24h | CẬN LOẠN

Đáp ứng độ cận: từ 0.00 đến -6.00

Đáp ứng các độ loạn: -0.75 ; -1.25 ; -1.75 ; -2.25 

Trục loạn điều chỉnh: trục 0° và trục 180°

Đường kính: 14.0mm (chuẩn Asian Size)

Độ mỏng: 0.007mm ~ -0.014mm 

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: Áp tròng, trong suốt

​​​​​​Sử dụng: 1 lần trong 24h không tái sử dụng

Xuất xứ hãng : Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

60,000

Kính áp tròng cho nữ giới

OSIMI (MOON)

OSIMI (MOON)

DELUXE | 24h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.9mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Limited Deluxe Lens 

Loại màu: Màu nâu ánh trăng

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
AVISTA (MOON)

AVISTA (MOON)

DELUXE | 24h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.9mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Limited Deluxe Lens 

Loại màu: Màu nâu ánh trăng

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
VENTUS

VENTUS

LUXURY LENS | 24h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -6.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Luxury Lens 

Loại màu: Màu xám tinh vân

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

275,000
MISTYR

MISTYR

LUXURY LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.8mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Luxury Lens

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

250,000
ELING

ELING

BEST SELLER | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: BEST SELLER

Loại màu: Màu xám

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

200,000
GLAMAR

GLAMAR

PREMIUM LENS | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu nâu sáng

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

150,000

Kính áp tròng cho nam giới

MR NATURAL

MR NATURAL

PREMIUM LENS | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu choco hạt dẻ

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

150,000
MR BROWN

MR BROWN

PREMIUM LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.8mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
MR GRAY

MR GRAY

LUXURY LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Luxury Lens

Loại màu: Màu xám

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

250,000
MR CHOCO

MR CHOCO

BEST SELLER | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: BEST SELLER

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

200,000

Kính áp tròng đeo đi học đi làm

OSIMI (MOON)

OSIMI (MOON)

DELUXE | 24h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.9mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Limited Deluxe Lens 

Loại màu: Màu nâu ánh trăng

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
AVISTA (MOON)

AVISTA (MOON)

DELUXE | 24h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.9mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Limited Deluxe Lens 

Loại màu: Màu nâu ánh trăng

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
Black Basic

Black Basic

BASIC LENS | 8h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -10.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

G-dia: 14.2mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: kính giãn tròng vừa

Loại màu: Màu đen 

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 8h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

150,000
VISTAR

VISTAR

PREMIUM LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.8mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
CAMILIAR

CAMILIAR

BEST SELLER | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: BEST SELLER

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

200,000
MILKYG

MILKYG

PREMIUM | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu xám khói

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

150,000
G-CHOCO

G-CHOCO

PREMIUM LENS | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu choco hạt dẻ

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

150,000
ELSAG (Basic)

ELSAG (Basic)

PREMIUM LENS | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu Xám 

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

150,000

Kính áp tròng đi chơi chụp hình

FAYBR

FAYBR

QUALITY | 12h | 6 tháng

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~  -6.00

Sản phẩm đặt hàng trước

High Hema Oxygen Lens USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 42%; Hema Oxygen 58%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Hight Quality Lens 

Loại màu: Màu nâu Silver

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 8h/ 1 ngày

Xuất xứ: Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

150,000
MISTYG

MISTYG

LUXURY LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Luxury Lens

Loại màu: Màu xám

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

250,000
MISTYR

MISTYR

LUXURY LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.8mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Luxury Lens

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

250,000
SANDY

SANDY

PREMIUM LENS | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 13.8mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

225,000
CAMILIAR

CAMILIAR

BEST SELLER | 12h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.5mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: BEST SELLER

Loại màu: Màu nâu

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

200,000
MILKYR

MILKYR

PREMIUM LENS | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu choco hạt dẻ

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

150,000
GLAMAR

GLAMAR

PREMIUM LENS | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu nâu sáng

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

150,000
GLAMAG

GLAMAG

PREMIUM LENS | 8h | 6th

Đáp ứng độ cận: 0.00 (plano) ~ -8.00

Lens Hydrophilic USA technology - Anti UV++

Thành phần: Water 40%; Silicone Hydrogel 60%

G-dia: 14.0mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.007~0.014mm (USA technology)

Độ cong: 8.6mm (chuẩn độ cong cầu mắt)

Phân loại: Premium Lens áp tròng

Loại màu: Màu xám sáng

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 12h/ 1 ngày

Hãng sản xuất: Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

150,000

Kính áp tròng y tế + thể thao

Lens cận 1 tháng [CLEAR]

Lens cận 1 tháng [CLEAR]

Lens 1 tháng | 12h

Đáp ứng độ cận: từ -1.00 đến -10.00

Đường kính: 14.0mm (chuẩn mắt Châu Á)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: Áp tròng, Màu nâu sáng nhẹ

​​​​​​Sử dụng: 1 tháng | 12h/ 1 ngày

Xuất xứ hãng : Young One Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

95,000
Lens cận 1 ngày [CLEAR]

Lens cận 1 ngày [CLEAR]

Cận 1 ngày | Đeo 24h

Đường kính: 14.0mm (chuẩn mắt Châu Á)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: áp tròng, trong suốt

​​​​​​Sử dụng: 1 lần | 12h/ 1 ngày

Đáp ứng độ cận từ -1.00 ~ -10.00

Xuất xứ hãng : Young One Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

30,000
Lens cận 3 tháng [CLEAR]

Lens cận 3 tháng [CLEAR]

Lens 3 tháng | 12h

Đường kính: 14.0mm (chuẩn mắt Châu Á)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: Áp tròng, Màu nâu sáng nhẹ

​​​​​​Sử dụng: 3 tháng | 12h/ 1 ngày

Xuất xứ hãng : Young One Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

115,000
Lens cận 6 tháng [CLEAR]

Lens cận 6 tháng [CLEAR]

Lens 6 tháng | 8h

Đường kính: 14.0mm (chuẩn mắt Châu Á)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: Áp tròng, Màu nâu sáng nhẹ

​​​​​​Sử dụng: 6 tháng | 8h/ 1 ngày

Xuất xứ hãng : Young One Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

130,000
Lens cận loạn 1 ngày [CLEAR]

Lens cận loạn 1 ngày [CLEAR]

Lens 1 ngày | 24h | CẬN LOẠN

Đáp ứng độ cận: từ 0.00 đến -6.00

Đáp ứng các độ loạn: -0.75 ; -1.25 ; -1.75 ; -2.25 

Trục loạn điều chỉnh: trục 0° và trục 180°

Đường kính: 14.0mm (chuẩn Asian Size)

Độ mỏng: 0.007mm ~ -0.014mm 

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: Áp tròng, trong suốt

​​​​​​Sử dụng: 1 lần trong 24h không tái sử dụng

Xuất xứ hãng : Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

60,000
Lens thẩm mỹ tròng đen

Lens thẩm mỹ tròng đen

LENS CHE TRÒNG ĐEN | 12th | 12h

Kính áp tròng cho mắt bị đục thủy tinh thể

Đeo thay tròng đen, tạo đồng tử như mắt thường

Đường kính: 14.0mm (chuẩn mắt Châu Á)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: áp tròng cho mắt bị mất sắc tố tròng đen

​​​​​​Sử dụng: 12 tháng | 12h/ 1 ngày

Xuất xứ hãng : Young One

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

 

1,050,000

Kính áp tròng dùng 1 lần

Gray (1 Day)

Gray (1 Day)

Lens 1 ngày | 24h | cận

G-dia: 13.1mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Đáp ứng độ cận: -1.00 đến -8.00

Phân loại: áp tròng, màu nâu tự nhiên

​​​​​​Sử dụng: 1 lần trong 24h không tái sử dụng

Đóng gói: 1 hộp (30 vỉ) = 15 cặp

Xuất xứ hãng : Artric Silicone

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

40,000
Brown (1 Day)

Brown (1 Day)

Lens 1 ngày | 24h | cận

G-dia: 13.1mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Đáp ứng độ cận: -1.00 đến -8.00

Phân loại: áp tròng, màu nâu tự nhiên

​​​​​​Sử dụng: 1 lần trong 24h không tái sử dụng

Đóng gói: 1 hộp (30 vỉ) = 15 cặp

Xuất xứ hãng : Artric Silicone

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

40,000
GREEN (1 day)

GREEN (1 day)

Lens 1 ngày | 24h | không độ

G-dia: 13.1mm ; DIA: 14.0mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: áp tròng, màu xanh ngọc

​​​​​​Sử dụng: 1 lần trong 24h không tái sử dụng

Đóng gói: 1 hộp (10 vỉ) = 5 cặp

Xuất xứ hãng : Young One Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

40,000
Brown (1 Day)

Brown (1 Day)

Lens 1 ngày | 24h | không độ

G-dia: 13.1mm ; DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: áp tròng, màu nâu trầm

​​​​​​Sử dụng: 1 lần trong 24h không tái sử dụng

Đóng gói: 1 hộp (10 vỉ) = 5 cặp

Xuất xứ hãng : Fashion Eyez

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

40,000
Gray (1 Day)

Gray (1 Day)

Lens 1 ngày | 24h | không độ

Lens không độ sử dụng trang điểm

G-size: 13.1 - DIA: 14.2mm (Asian Size)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: áp tròng, màu xám nhẹ nhàng

​​​​​​Sử dụng: 1 lần | 24h/ 1 ngày

Đóng gói: 1 hộp (10 vỉ) = 5 cặp

Xuất xứ hãng : Young One Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

40,000
Lens cận 1 ngày [CLEAR]

Lens cận 1 ngày [CLEAR]

Cận 1 ngày | Đeo 24h

Đường kính: 14.0mm (chuẩn mắt Châu Á)

Độ mỏng: 0.025mm (tiêu chuẩn USA)

Độ cong: 8.6mm (tiêu chuẩn chung EU)

Phân loại: áp tròng, trong suốt

​​​​​​Sử dụng: 1 lần | 12h/ 1 ngày

Đáp ứng độ cận từ -1.00 ~ -10.00

Xuất xứ hãng : Young One Korea

Hướng dẫn chọn độ cận cho Lens mắt

30,000

Nước ngâm kính áp tròng

Contact Lens Drop

Contact Lens Drop

15ml | Giữ ẩm bảo vệ Lens 24h

Nước nhỏ mắt cho lens dùng để nhỏ mắt khi đeo lens nhằm cung cấp độ ẩm cho mắt. Việc sử dụng nước nhỏ mắt khi đeo lens giúp người đeo không bị mỏi hay khô mắt. Ngoài ra, nước nhỏ mắt dành cho lens còn có khả năng sát khuẩn trong khi sử dụng kính áp tròng.

70,000
Nước ngâm Lens 150ml

Nước ngâm Lens 150ml

150ml | Sát khuẩn bảo vệ Lens

Tác dụng: Rửa kính áp tròng, khử trùng, bôi trơn loại bỏ protein. Là sản phẩm rất cần thiết khi sử dụng kính áp tròng, với tác dụng làm sạch, bảo vệ kính, tránh vi khuẩn. Giúp kính luôn giữ ở trạng thái tốt, chống khô mắt, giữ an toàn và kéo dài tuổi thọ cho kính.

Thành phần chính: 20% polyhexamethylenbiguanide Hydrochloride.

Hướng dẫn sử dụng: Rửa thật sạch trước khi lấy kính áp tròng ra khỏi mắt. Nhỏ 3 giọt nước ngâm kính áp tròng Qeye Care lên bề mặt kính áp tròng và thoa nhẹ trong khoảng 20 giây. Tráng sơ lại kính áp tròng trong 5 giây. Đặt kính vào khay đã đựng dung dịch Qeye Care. Ngâm 4-6 tiếng. Luôn luôn sử dụng nước ngâm mới cho mỗi lần ngâm kính áp tròng.

70,000
Nước ngâm Lens 350ml

Nước ngâm Lens 350ml

7 công dụng trong 1 | 360ml

1. Rửa sạch bề mặt cho kính áp tròng

2. Sát khuẩn làm sạch kính áp tròng

3. Giữ ẩm cho kính áp tròng suốt 24h

4. Tăng độ bền cho kính áp tròng

5. Bảo vệ kính áp tròng tuyệt đối

6. Chống khô mắt khi đeo kính áp tròng

7. Ngăn vi khuẩn tích tụ trên bề mặt kính áp tròng

120,000
Nước ngâm Lens X2 350ml

Nước ngâm Lens X2 350ml

350ml | Tốt nhất cho Lens cứng

Tác dụng: Rửa kính áp tròng, khử trùng, bôi trơn loại bỏ protein. Là sản phẩm rất cần thiết khi sử dụng kính áp tròng, với tác dụng làm sạch, bảo vệ kính, tránh vi khuẩn. Giúp kính luôn giữ ở trạng thái tốt, chống khô mắt, giữ an toàn và kéo dài tuổi thọ cho kính.

Thành phần chính: 20% polyhexamethylenbiguanide Hydrochloride.

Hướng dẫn sử dụng: Rửa thật sạch trước khi lấy kính áp tròng ra khỏi mắt. Nhỏ 3 giọt nước ngâm kính áp tròng Angel Eyes Care lên bề mặt kính áp tròng và thoa nhẹ trong khoảng 20 giây. Tráng sơ lại kính áp tròng trong 5 giây. Đặt kính vào khay đã đựng dung dịch Angel Eyes Care. Ngâm 4-6 tiếng. Luôn luôn sử dụng nước ngâm mới cho mỗi lần ngâm kính áp tròng.

150,000

Khay đựng kính áp tròng

Khay đựng lens lớn

Khay đựng lens lớn

Hộp 4 món | Bảo vệ Lens 24h

Khi sử dụng kính áp tròng cần phải bảo quản tốt thì kính mới bền và được sử dụng hiệu quả. Ngoài việc sử dụng nước ngâm lens chất lượng thì khay lens cũng nên cần được chú ý. Ngoài khả năng bảo quản kính áp tròng thì khay lens cũng mang lại sự tiện dụng khi có thể mang đi theo bất cứ đâu: đi làm, đi học, đi du lịch,... bởi sự nhỏ gọn, tiện lợi của nó. 

50,000
Khay đựng lens nhỏ

Khay đựng lens nhỏ

Hộp 3 món | Bảo vệ Lens 24h

Khi sử dụng kính áp tròng cần phải bảo quản tốt thì kính mới bền và được sử dụng hiệu quả. Ngoài việc sử dụng nước ngâm lens chất lượng thì khay lens cũng nên cần được chú ý. Ngoài khả năng bảo quản kính áp tròng thì khay lens cũng mang lại sự tiện dụng khi có thể mang đi theo bất cứ đâu: đi làm, đi học, đi du lịch,... bởi sự nhỏ gọn, tiện lợi của nó. 

40,000
Cây đeo + nhíp gắp

Cây đeo + nhíp gắp

Nhíp gắp | cây đeo Lens

Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” cũng có thể thấy tầm quan trọng của đôi mắt. Nó cho ta được nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ, sự vật muôn hình vạn trạng ngoài kia, cho ta thấy được ánh sáng của cuộc sống. Ngày nay, xuất hiện một loại kính vừa có thể thay thế kính mắt thông thường và vừa giúp đôi mắt ta long lanh hơn dành cho các bạn cá tính. Theo đó, bộ đeo lens là phụ kiện kèm theo không thể thiếu đối với người sử dụng lens mắt.

20,000
Hộp rửa lens

Hộp rửa lens

Rửa sạch Lens | Bảo vệ 24h

Khi sử dụng kính áp tròng cần phải vệ sinh tốt thì kính mới bền và được sử dụng hiệu quả. Ngoài việc sử dụng nước ngâm lens chất lượng thì hộp rửa lens cũng nên cần được chú ý. Ngoài khả năng vệ sinh kính áp tròng thì hộp rửa lens cũng mang lại sự tiện dụng khi có thể mang đi theo bất cứ đâu: đi làm, đi học, đi du lịch,... bởi sự nhỏ gọn, tiện lợi của nó. 

40,000

Tầm nhìn và sứ mệnh

Chúng tôi luôn đề cao về dịch vụ chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực và uy tín đối với khách hàng.

Chính hãng, chất lượng tiêu chuẩn Mỹ

Sản phẩm của SIHY đạt tiêu chuẩn Mỹ được nhập khẩu chính ngạch, có đủ các chứng nhận ISO, CE, Free Sales và ủy quyền của nhà sản xuất

Thương hiệu hàng đầu

Các sản phẩm của SIHY được sản xuất theo công trình nghiên cứu khoa học mới nhất về Contact Lens. SIHY LENS xứng đáng là một trong những thương hiệu kính áp tròng uy tín, chất lượng trên thế giới.

Uy tín, tin cậy, đảm bảo

SIHY luôn đề cao mọi ý kiến đóng góp của khác hàng để đáp đứng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Tiêu chí của SIHY là đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng khi đến kiểm tra mắt hoặc mua Contact Lens

Hệ thống thanh toán linh hoạt, an toàn

Hình thức thanh toán linh hoạt tại SHOP nhận thanh toán tiền mặt, QR Pay, Momo, Visa. Thanh toán khi nhận hàng tận nhà qua COD an toàn tiện lợi

Tin tức nổi bật

Những điều nên tránh khi đeo lens

26

09/2022

Những điều nên tránh khi đeo lens

Kính áp tròng (lens) đem tới cho bạn gái đôi mắt long lanh, to tròn và quyến rũ. Nhưng để trở nên xinh đẹp với lens mà không ảnh hưởng đến đôi mắt của mình, bạn cần ghi nhớ một số điều cần tránh sau đây.

 

Đeo kính áp tròng phải lưu ý khi bị viêm giác mạc

26

09/2022

Đeo kính áp tròng phải lưu ý khi bị viêm giác mạc

Nhiễm trùng mắt do Acanthamoeba ở những người đeo kính áp tròng là rất hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm ( Một phụ nữ Denver bị mất một mắt vì mắc Acanthamoeba trong khi bơi). Và tình trạng nhiễm trùng này thường bắt đầu do vệ sinh và bảo quản kính áp tròng không đúng cách.

Cẩn thận rủi ro khi phẫu thuật laser chữa cận thị

26

09/2022

Cẩn thận rủi ro khi phẫu thuật laser chữa cận thị

Chúng ta nên suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ về tật khúc xạ mắt, các tác dụng và những tác dụng phụ của phương pháp phẫu thuật laser cho cận thị và loạn thị nhé. 

Tìm hiểu về kính áp tròng với kính giãn tròng và cách sử dụng nước ngâm lens

26

09/2022

Tìm hiểu về kính áp tròng với kính giãn tròng và cách sử dụng nước ngâm lens

Kính áp tròng hay còn đượct gọi là contact lens đầu tiên được sản xuất năm 1887, bởi nhà vật lý người Đức có tên là Adolf Eugen Fick. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, kính giãn tròng, một phát minh dựa trên kính áp tròng, trở nên quen thuộc với các bạn trẻ.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Bản quyền @ 2022 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SIHY